Beheer en Onderhoud

Onderschat nooit de kracht van enthousiasme

Beheer en Onderhoud:

Met het bouwen van apparatuur en installaties zijn grote bedragen gemoeid. Het juiste beheer van deze kapitaalgoederen – planning, verwerving, administratie en het onderhoud van deze installaties- is van het grootste belang voor een goede exploitatie. Bedrijfsmiddelen registratie is bedoeld om de assets gestructureerd in beeld te brengen en te houden. Op die manier om de kosten van de installatie of delen daarvan zichtbaar te maken. Met deze informatie kunnen dan weer beslissingen voor bijvoorbeeld vervanging van onderdelen ondersteund worden. Gedurende de lifecycle van een asset vindt er onderhoud plaats. Storingen moeten worden opgelost, er worden inspecties gepleegd en er worden onderhoudsorders uitgevoerd om maximale beschikbaarheid te garanderen.. De onderhoudsorders kunnen preventief zijn -uit periodieke onderhoudsplannen of inspecties- dan wel correctief (naar aanleiding van een storing). De orders houden de financiële informatie vast zoals uren eigen personeel en gebruikte materialen en services, maar ook de technische informatie als schadebeeld en schade oorzaak. Er zijn uitgebreide rapportages mogelijk over de kosten per installatiedeel, geschiedenis van equipments (plaats 1 – revisie – magazijn – plaats 2) , uitvalanalyse met gemiddelde reparatietijden en gemiddelde tijd tussen reparaties, en oorzaken van uitval.