Procurement

Onderschat nooit de kracht van enthousiasme

Procurement:

Inkoop is het proces van het verwerven van goederen en diensten, waarbij de leverancier en het bedrijf dat afnemer is afspraken maken over wat er tegen welke condities afgenomen wordt.

Deze afspraken worden vastgelegd in een bestelbon, dat kan zijn op papier in een pdf bestand of op een andere elektronische wijze. De behoefte voor goederen ontstaat in afdelingen als productie of onderhoud, of bij ondersteunende afdelingen en kan via een Aanvraag tot Bestellen naar de Inkoopgroep worden gesluisd. Aanvragen tot Bestellen kunnen ook ontstaan uit netwerkactiviteiten van projecten of uit de Materiaalbehoefte planning (MRP-run) van een magazijn.

In magazijnen liggen goederen en materieel opgeslagen, dat kan zijn grondstoffen, gereed product, halffabricaten, reserveonderdelen, handelsartikelen enzovoort. Bij grondstoffen, en gebruiksartikelen pas je voorraadsturing toe. Hierbij wordt tijdig de juiste hoeveelheden goederen besteld met behulp van vooraf ingestelde parameters. Ook het geplande productieschema is input voor de voorraadsturing via het materiaalbehoefte plan. Voor al deze voorraden geldt dat er optimale groottes zijn, teveel geeft ruimteproblemen, te weinig kan productieproblemen veroorzaken. En beide situaties leiden tot hogere kosten.

Wil je informatie over de plek waar het materiaal in het magazijn is opgeslagen naast de informatie over de aantallen, dan kan Warehouse Management hier een invulling aan geven. Met dit onderdeel van het systeem regel je de interne goederenstroom van je materialen binnen het magazijn. Hierbij kun je voor de opslag van de materialen onderscheidt maken tussen verschillende opslaglocaties. Denk aan bulk opslag voor pallets en opslag van de grijpvoorraad op planken.