Projectmanagement

Onderschat nooit de kracht van enthousiasme

Projecten

Een projectstructuur in SAP bestaat uit een Work Breakdown Structuur
en  netwerkplannen  met activiteiten. De WBS structuur geeft de manier waarop het project  financieel is opgedeeld, die delen waarop een budget zit heten de WBS-elementen (van: “to breakdown the works” wat je vertaalt met: het werk in stukjes opknippen, specificeren).

Activiteiten zijn de verschillende dingen die je doet in een bepaalde
volgorde om iets te maken of te organiseren en waarvoor je materiaal
en diensten of bepaalde skills of bedrijfsmiddelen voor nodig hebt.
Activiteiten  en de relaties daartussen vormen samen het netwerkplan

In de loop van de tijd zijn pakketten om projecten te beheersen vanuit een tweetal disciplines opgezet. Vanuit de financiële invalshoek worden voor projecten budgetten verdeeld, kosten gepland en tijdens de uitvoering worden werkelijke kosten gecontroleerd ten opzichte van planning en budget.
Door projectontwikkelaars worden activiteiten gepland  in de tijd en de  kosten worden gecalculeerd op basis van de inzet van mensen, materiaal en bedrijfsmiddelen. Vervolgens worden de netwerken gescheduled waarbij de activiteiten in de tijd worden gezet rekening  houdend met onderlinge relaties van de activiteiten  en de capaciteit van de werkplekken. Dit levert naast een Planboard van het project ook een cash-out planning, verschuift een activiteit in de tijd dan schuift de cash-out planning mee.
En gedurende de uitvoering worden de werkelijke kosten door het systeem verzameld door onder andere het melden van uren in de tijdverantwoording en het ontvangen van bestellingen.

Deze twee invalshoeken hebben alles met elkaar te maken en SAP is het enige softwarepakket waarbij financiën en logistiek naadloos zijn gekoppeld. Zodat projectcontroller en projectmanager, ieder vanuit een eigen view, werkzaam zijn in het zelfde project en beschikken over dezelfde gegevens.

Klik hier voor Leaflet!