Bedrijf

Onderschat nooit de kracht van enthousiasme

Real Support is een bedrijf dat nuchter, praktisch en doelgericht haar klanten wil helpen om meer uit de IT organisatie te halen. De IT organisatie moet continu in beweging zijn  om aan de informatievraagstukken vanuit de primaire en secundaire processen te kunnen voldoen. Informatie dient tegenwoordig, onafhankelijk van plaats en tijd, overal en direct beschikbaar te zijn.

Real Support biedt ondersteuning op de informatiebehoefte en het stroomlijnen van bedrijfsprocessen met name in SAP. De kracht van Real Support ligt bij de integratie van de informatiebehoefte voor en van de bedrijfsprocessen in de achterliggende IT systemen en het begeleiden van de business.

De ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten door SAP gaat nog steeds door om te kunnen voorzien in deze behoefte. De nieuwe functionaliteiten en platforms bieden bedrijven dermate belangrijke voordelen dat serieus naar de invoering ervan gekeken moet worden. Bedrijven onderkennen het belang van nieuwe technologieën veelal wel, zeker als het gaat om het benutten van kansen in de markt. Organisaties zijn echter niet altijd in staat deze op een juiste manier in te voeren. Naast het gegeven dat geld een beperkende rol speelt, vormen ook het managen van deze ontwikkelingen en de inbedding ervan in de organisatie steeds vaker een probleem.

Real Support heeft de expertise om bedrijven te begeleiden op deze gebieden. Real Support is opgericht om bedrijven niet alleen een functionaliteit te bieden, maar hen ook daadwerkelijk te begeleiden bij de implementatie van SAP. Real Support biedt échte ondersteuning. Real support dus.