Enterprise Asset management

Onderschat nooit de kracht van enthousiasme

Optimalisatie met SAP Enterprise Asset Management

Hoe ziet de ideale onderneming er uit? Hoe kun je alle bedrijfsprocessen sturen, bewaken en op ieder gewenst moment volledig inzichtelijk maken? Welk effect hebben veranderingen in het ene proces op de andere processen?
Die vragen vormden het uitgangspunt voor de Model Company, een door Real Support ontwikkeld model van de ideale onderneming. Dit aan SAP gerelateerde model kunnen we één-op-één integreren en volledig aanpassen aan uw situatie. Of het nu gaat om zaken zoals financiën, logistiek, projecten, onderhoud, inkoop/verkoop of automatisering: met de Model Company krijgt u integraal inzicht in alle bedrijfsprocessen. Dat bespaart uw organisatie veel tijd én geld.
Zoals al aangegeven bevat SAP vrijwel alle klassieke bedrijfs processen.
Aan de linkerkant in het menu vindt u de processen die tot het Enterprise Asset Management worden gerekend. Hier vindt u meer informatie en kunnen de processen Onderhoud, Projectmanagement en Procurement in meer detail bekeken worden.

Wilt u meer informatie over SAP EAM, neem dan contact op via info@realsupport.nl